Hindu Beauty - New Dheli - IndiaParadise Chill Out - Flores - IndonesiaShadu Monk - Delhi - IndiaThe Girl - Agra - IndiaMaasai Warrior - Amboseli - Kenya